Pagina delen

Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader wind- en zonne-energie

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832973017C70707222D8C434044A1C","sleutel":"amendement-ontwerp-regionale-energie-strategie-res-1-0-van-de-cleantech-regio-afwegingskader-wind-en-zonne-energie","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in