Pagina delen

Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck - Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuur

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832876017D002F05150C7914F06AA3","sleutel":"amendement-nieuw-voorstel-uitvoering-amendement-herschikking-middelen-cultuur-voor-300-000-en-amendement-subsidie-basisinstellingen-luxor-en-dat-bolwerck-bedrag-voor-muzehof-uit-middelen-cultuur","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
08-11-2021 Het amendement is Verworpen
Verworpen met 2 stemmen voor en 24 stemmen tegen.

Behandeld in