Pagina delen

Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA83297601847787C1ACE7A431B6F7CB","sleutel":"amendement-instellen-reserve-energiecrisis-voor-een-tijdelijke-steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding-warme-huiskamer","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in