Pagina delen

Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten

Inhoud

Zie de bijlagen.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA83297601847775154E0B1A0429DCFE","sleutel":"amendement-instellen-reserve-energiecrisis-voor-een-tijdelijke-steunregeling-energiekostencrisis-tijdelijke-regeling-voor-dierenvoedselpakketten","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
14-11-2022 Het amendement is Aangenomen
Er zijn 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: D66, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, VVD (1 lid) Tegen: KBL, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, VVD (2 leden) De fractie van het CDA heeft een stemverklaring afgelegd.

Behandeld in