Pagina delen

Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976018477725E410848242F39B1","sleutel":"amendement-instellen-reserve-energiecrisis-voor-een-tijdelijke-steunregeling-energiekostencrisis-aanvullend-budget-voor-gratis-energiebesparingsmaatregelen-koop-en-huurwoningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
14-11-2022 Het amendement is Aangenomen
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht. Voor: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA Tegen: VVD

Behandeld in