Pagina delen

Amendement: Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor meerdere soorten woningen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24E5CE1C8EA21CA3BC39","sleutel":"amendement-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-oog-voor-meerdere-soorten-woningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-11-2021 Het amendement is Ingetrokken

Behandeld in