Pagina delen

Amendement: Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Haalbare prijsklassen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24D44D36545B2B66A66F","sleutel":"amendement-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-haalbare-prijsklassen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-11-2021 Het amendement is Ingetrokken

Behandeld in