Pagina delen

Amendement: Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA890519015FDB3FFDD6193B652C5002","sleutel":"amendement-herijking-visie-toegang-sociaal-domein-vanaf-2019","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
20-11-2017 Het amendement is Aangenomen
Er werden 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Behandeld in