Pagina delen

Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA83287601850780217555A729335B92","sleutel":"amendement-grondstoffenrijk-zutphen-grondstoffenplan-2023-2027-go-no-go-uitrol-grondstoffenplan-2023-2027-na-evaluatie-bevindingen-pilots","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in