Pagina delen

Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9BE8B7DCB4AD5A752863","sleutel":"amendement-gebiedsvisie-samen-emerpark-toegankelijkheid-emerpark","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
13-07-2021 Het amendement is Aangenomen