Pagina delen

Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9BD6F37E38A410E67233","sleutel":"amendement-cultuurnota-gemeente-zutphen-2021-2024-subsidie-basisinstellingen-luxor-en-dat-bolwerck","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-07-2021 Het amendement is Aangenomen

Behandeld in