Pagina delen

Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9BD0954616B60D168A5E","sleutel":"amendement-cultuurnota-gemeente-zutphen-2021-2024-structurele-korting-van-300-000-aanwenden-als-herschikkingsmiddelen-cultuur","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-07-2021 Het amendement is Aangenomen

Behandeld in