Pagina delen

Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Popcultuur en buitensoos

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9BDD131FDC4761B6B085","sleutel":"amendement-cultuurnota-gemeente-zutphen-2021-2024-popcultuur-en-buitensoos","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-07-2021 Het amendement is Aangenomen

Behandeld in