Pagina delen

Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Graafschap bibliotheken en Hanzehof

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9BD9C4846C7811ED8E83","sleutel":"amendement-cultuurnota-gemeente-zutphen-2021-2024-graafschap-bibliotheken-en-hanzehof","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-07-2021 Het amendement is Verworpen

Behandeld in