Pagina delen

Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad - onderdeel bibliotheek

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832872017A9C5109E04E884F824C06","sleutel":"amendement-cultuurnota-gemeente-zutphen-2021-2024-beleidskader-impulsrichting-de-hanzehof-als-huis-van-de-stad-onderdeel-bibliotheek","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
12-07-2021 Het amendement is Verworpen

Behandeld in