Pagina delen

Amendement: Burgerbegroting

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA89051B015F931CDF1CF7860F13D639","sleutel":"amendement-burgerbegroting","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
06-11-2017 Het amendement is Aangenomen
Er werden 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen tegen het amendement uitgebracht.

Behandeld in