Pagina delen

Amendement: Budget voor ontwikkeling en uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Het amendement is aangenomen met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De fracties D66 en Stadspartij stemden tegen, de overige fracties stemden voor.

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in