Pagina delen

Amendement: Budget voor feitenrelaas veranderend financieel perspectief

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA890519016678E78F457C971635B135","sleutel":"amendement-budget-voor-feitenrelaas-veranderend-financieel-perspectief","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-10-2018 Het amendement is Aangehouden
05-11-2018 Het amendement is Aangenomen