Pagina delen

Amendement: Budget jongerenwoningen

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA890519015F4A95245616EA4A8C6BC5","sleutel":"amendement-budget-jongerenwoningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
23-10-2017 Het amendement is Aangehouden
06-11-2017 Het amendement is Verworpen
Er werden 11 stemmen voor en 14 stemmen tegen het amendement uitgebracht.