Amendement: Behoud reserve Verkiezingsfonds

Griffienummer: 2017-A0006 Amendement bij Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021 ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendement: Behoud reserve Verkiezingsfonds

Griffienummer: 2017-A0006

Amendement bij Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021

Ingediend in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00)
Ingediend door D66, SP

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

2017-A0006

Datum Besluit
23-06-2017 Het amendement is Verworpen
Er werden 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen uitgebracht.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
23-06-2017Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl