Pagina delen

Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen - Bouwen voor inwoners

Inhoud

Zie de bijlage.

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017DB515BAA7C8022782958F","sleutel":"amendement-alternatief-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-zutphen-bouwen-voor-inwoners","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":"","bronbesloteninvergaderdatumiso":""}

Behandeling

Datum Besluit
13-12-2021 Het amendement is Aangenomen
Dit amendement is aangenomen met 28 stemmen voor en 0 tegen.

Behandeld in