Pagina delen

Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24E73A20D9824A3B454B","sleutel":"amendement-alternatief-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-realistische-prijzen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-11-2021 Het amendement is Aangehouden
Stemmen staken met 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
13-12-2021 Het amendement is Verworpen
Dit amendement is met 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.