Pagina delen

Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24EA58D926FA2DDE0C61","sleutel":"amendement-alternatief-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-oog-voor-alle-soorten-woningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-11-2021 Het amendement is Aangehouden
Stemmen staken met 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
13-12-2021 Het amendement is Aangenomen
Dit amendement is aangenomen met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen.