Pagina delen

Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24EA58D926FA2DDE0C61","sleutel":"amendement-alternatief-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-oog-voor-alle-soorten-woningen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit