Pagina delen

Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Duurzaam bouwen

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017D24E8A24C8DF4415111DA","sleutel":"amendement-alternatief-initiatief-raadsvoorstel-meer-betaalbare-woningen-in-zutphen-duurzaam-bouwen","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit
15-11-2021 Het amendement is Aangenomen
Aangenomen met 28 stemmen voor en geen tegen.

Behandeld in