Pagina delen

Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht zonnepanelen groter dan 1 ha

Stand van zaken

{"tenant":"zutphen","schema":"amendement-raad","docunid":"_XA832976017F1D92751CE6F357178738","sleutel":"amendement-adviesrecht-onder-de-omgevingswet-bindend-adviesrecht-zonnepanelen-groter-dan-1-ha","_iseditable":true,"bronstandvanzaken":"","bronbesloteninoverlegorgaannaam":""}

Behandeling

Datum Besluit

Behandeld in