Pagina delen

Amendement: Aanscherpen voorwaarden Nieuwbouw Masterplan Onderwijshuisvesting

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).

Stand van zaken

Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).

Behandeling

Datum Besluit
10-04-2017 Het amendement is Verworpen
Amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 4 stemmen voor (Stadspartij, BewustZW). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).

Behandeld in