Pagina delen

Technisch Blok

In deze vergadering worden zaken behandeld waarvoor geen bespreking in een eigen forumvergadering nodig is.

Dit betreft veelal onderwerpen die niet (zo) politiek zijn of procedureel van aard zijn.

Aan de Technisch Blok vergadering nemen deel:

  • Forumvoorzitter
  • Forumgriffier
  • één of twee vertegenwoordiger(s) van elke fractie (raadslid of Forumlid)

In het Technisch Blok is voor alle collegeleden plaats aan de vergadertafel.

Het Technisch Blok is een speciale Forumvergadering, waarin zaken aan de orde komen als:

  • vermoedelijke hamerstukken
  • lijst van gedane toezeggingen door het college
  • lijst van ingekomen stukken
  • lijst van ter inzage liggende stukken
  • vaststelling van het verslag van vorige Forumvergaderingen