Pagina delen

Presidium

Het presidium heeft een trekkersrol bij zaken die voor de raad van belang kunnen zijn en bespreekt al dan niet op verzoek opgestelde adviezen en voorstellen.

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters en wordt technisch voorgezeten door de voorzitter van de raad. De griffier en loco-griffier nemen als adviseurs deel aan de vergadering en bereiden deze voor.

De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?