Pagina delen

Presidium

Het presidium bespreekt het intern functioneren van de raad.

Het Presidium stelt de (concept) agenda's op voor de overlegorganen Raad, Forum en TechnischBlok.