Pagina delen

Samenstelling rekenkamer

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 9 mei 2016 besloten om de rekenkamercommissie te herinrichten.

Gekozen is voor een samenstelling bestaande uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de commissiegriffier die ook grotendeels de onderzoeken uitvoert.

Samenstelling

 

     

De plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamer is: F. Gloerich

Behandeld in