Pagina delen

Samenstelling rekenkamer

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 9 mei 2016 besloten om de rekenkamercommissie te herinrichten.

Gekozen is voor een samenstelling bestaande uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers. Op deze wijze streeft de gemeente naar een menging van kennis op het bestuurskundige, juridische en financiële vlak en politieke betrokkenheid. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de commissiegriffier die ook grotendeels de onderzoeken uitvoert.

Samenstelling

  • K. Berg van den (voorzitter)
  • H. Brouwer
  • J Lok
  • K. Berg van den
  • H. Brouwer
  • F. Gloerich
  • J Lok
  •  

De plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamer is: F. Gloerich

Behandeld in