Pagina delen

Samenstelling Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en vier fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties.

De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester voorzitter van de raad is en dus is burgemeester A. Vermeulen de voorzitter van het Presidium.

De plaatsvervangend voorzitter van het Presidium is

De griffier en de loco-griffier zijn ter ondersteuning en advisering bij de Presidiumvergaderingen aanwezig.

Samenstelling

Behandeld in