Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
10-11-2020 Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+ Aangenomen
10-11-2020 Programmabegroting Zutphen 2021-2024 Aangenomen
10-11-2020 Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice Verworpen
10-11-2020 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging) Aangenomen
10-11-2020 Watertakenplan Zutphen 2021-2025 Aangenomen
10-11-2020 Handelingen Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Aangenomen
10-11-2020 Handelingen Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Aangenomen
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bijdrage Zutphense verhuurders aan bezuinigingsoperatie dmv verhogen eigenaarsdeel rioolbelasting Aangenomen
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-verminderen OZB-verhogingen 2021 Ingetrokken
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen Aangenomen
10-11-2020 Motie: Subsidies Aangenomen
10-11-2020 Motie: Aansluiten bij Raden in verzet Aangenomen
10-11-2020 Motie: Bestuurlijke vernieuwing: samen leven is samen kiezen en samen doen Aangenomen
10-11-2020 Motie: Investeringen voor omslag in sociaal domein Aangenomen
10-11-2020 Motie: Uitkeren Corona bonus voor BOA's gemeente Zutphen Aangenomen
10-11-2020 Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand Aangehouden
10-11-2020 Amendement: Amendement Programmabegroting Zutphen 2021-2024 Gladheidsbestrijding Aangenomen
13-10-2020 Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie Aangenomen
13-10-2020 Subsidie programma Rivier in de Stad Aangenomen
13-10-2020 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025 Aangenomen
13-10-2020 Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed Aangenomen
13-10-2020 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
13-10-2020 Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG Aangenomen
13-10-2020 Motie: Vergroening en verkoeling Zutphen Aangenomen
13-10-2020 Motie: Aansluiting Coalition of the willing Aangenomen
21-09-2020 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
21-09-2020 Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken Aangenomen
21-09-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020 Aangenomen
21-09-2020 Ontslag Forumlid Albèr Giezen en benoeming Forumlid Suzanne de Geus Aangenomen
21-09-2020 Handelingen raad 26 juni 2020 Aangenomen

Behandeld in