Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
29-03-2021 Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen Aangenomen
29-03-2021 Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
29-03-2021 Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken" Aangenomen
29-03-2021 Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10' Aangenomen
29-03-2021 Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7 Aangenomen
29-03-2021 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) Aangenomen
29-03-2021 Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen Aangenomen
29-03-2021 Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14 Aangenomen
29-03-2021 Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026 Aangenomen
29-03-2021 I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023 Aangenomen
29-03-2021 Krediet thuiswerkplekvergoeding Aangenomen
29-03-2021 Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie Verworpen
29-03-2021 Motie: Eenzaamheid II Aangenomen
29-03-2021 Motie: Regie op cultuur Aangenomen
29-03-2021 Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg Aangenomen
29-03-2021 Benoeming Forumlid Marloes Roerdink voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld Aangenomen
29-03-2021 Benoeming griffier gemeenteraad Zutphen Aangenomen
29-03-2021 Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021 Aangenomen
29-03-2021 Handelingen Raad 1 en 2 maart 2021 Aangenomen
29-03-2021 Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen Aangenomen
29-03-2021 Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Lex silencio positivo Aangenomen
29-03-2021 Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Cameratoezicht Aangenomen
29-03-2021 Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen Aangenomen
01-03-2021 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021 Aangenomen
01-03-2021 Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17 Aangenomen
01-03-2021 GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (met zienswijze) Aangenomen
01-03-2021 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling Ingetrokken
01-03-2021 Kadernota VNOG 2022-2025 Aangenomen
01-03-2021 Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021 Aangenomen
01-03-2021 Motie: Stop lichtvervuiling in Zutphen Aangenomen

Behandeld in