Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
13-07-2020 Handelingen Raad 8 juni 2020 Aangenomen
13-07-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020 Aangenomen
13-07-2020 Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie Aangenomen
13-07-2020 Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep Aangenomen
13-07-2020 Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek Aangenomen
13-07-2020 Aanvraag Vangnetuitkering 2019 Aangenomen
13-07-2020 Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020 Aangenomen
13-07-2020 Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen Aangenomen
13-07-2020 Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019 Aangenomen
13-07-2020 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling programmabegroting 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve Aangenomen
13-07-2020 Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de lokale bezuinigingen Aangenomen
13-07-2020 Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023 Aangenomen
13-07-2020 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020 Aangenomen
13-07-2020 Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom Aangenomen
13-07-2020 Motie: Stop de huurverhoging Aangenomen
13-07-2020 Motie: Kastanje bomen kap opschorten Ingetrokken
13-07-2020 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld Ingetrokken
06-07-2020 Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken) Verworpen
08-06-2020 Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek Aangenomen
08-06-2020 Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking Verworpen
08-06-2020 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020 Aangenomen
08-06-2020 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1 Aangenomen
08-06-2020 Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie Aangenomen
08-06-2020 2e Wijziging GR Basismobiliteit Aangenomen
08-06-2020 Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen
08-06-2020 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1 Aangenomen

Behandeld in