Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
14-12-2020 Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen Aangenomen
14-12-2020 Vaststellen bestemmingsplan "Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5" Aangenomen
14-12-2020 Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Zutphen 2020 Aangenomen
14-12-2020 Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4) Aangenomen
14-12-2020 2e Verzamelbegrotingswijziging 2020 Aangenomen
14-12-2020 Bekrachtiging geheimhouding bijlage 3 MPG 2020-2 Aangenomen
14-12-2020 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2 Aangenomen
14-12-2020 Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven Aangenomen
14-12-2020 Handelingen Raad 9 november 2020 Aangenomen
14-12-2020 Benoeming Forumlid Mark Purperhart voor CDA Aangenomen
14-12-2020 Handelingen Raad 10 november 2020 Aangenomen
14-12-2020 Initiatiefraadsvoorstel Financiële Kaderstelling Aangenomen
14-12-2020 Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020 Aangenomen
14-12-2020 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB Aangenomen
14-12-2020 Vaststelling van de Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden Aangenomen
14-12-2020 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 Aangenomen
14-12-2020 Bekrachtiging geheimhouding raad 26 november 2020 Aangenomen
14-12-2020 Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2021 - Toeristenbelasting, uitzondering kampeerboerderijen Aangenomen
14-12-2020 Motie: Jongerenwoningen Ingetrokken
10-11-2020 Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+ Aangenomen
10-11-2020 Programmabegroting Zutphen 2021-2024 Aangenomen
10-11-2020 Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice Verworpen
10-11-2020 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging) Aangenomen
10-11-2020 Watertakenplan Zutphen 2021-2025 Aangenomen
10-11-2020 Handelingen Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Aangenomen
10-11-2020 Handelingen Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Aangenomen
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bijdrage Zutphense verhuurders aan bezuinigingsoperatie dmv verhogen eigenaarsdeel rioolbelasting Aangenomen
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-verminderen OZB-verhogingen 2021 Ingetrokken
10-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen Aangenomen
10-11-2020 Motie: Subsidies Aangenomen

Behandeld in