Pagina delen

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Datum Onderwerp Besluit
20-02-2023 Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs Aangenomen
20-02-2023 Lijst ingekomen stukken Raad 20 februari 2023 Aangenomen
20-02-2023 Vervolg besluitvorming Kattenhavestraat na tussenuitspraak Raad van State en motie van de raad over zichtlijnen Kattenhavestraat Aangenomen
20-02-2023 Verbouw en inrichting Bourgonjetoren Aangenomen
20-02-2023 Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2023 Aangenomen
20-02-2023 Besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2023 Aangenomen
20-02-2023 Besluitenlijst raad 9 februari 2023 Aangenomen
20-02-2023 Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat Verworpen
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH Aangenomen
09-02-2023 Financiƫle steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije' Aangenomen
30-01-2023 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek Aangenomen
30-01-2023 Ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Tribuut belastingsamenwerking Aangenomen
30-01-2023 Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven' Aangenomen
30-01-2023 Intrekking Verordening Wijkraad De Hoven 1976 Aangenomen
30-01-2023 Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging) Aangenomen
30-01-2023 Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek Aangenomen
30-01-2023 Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven Aangenomen
30-01-2023 Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2023 Aangenomen
30-01-2023 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen" Aangenomen
30-01-2023 Motie: Toegankelijke bestrating Verworpen
30-01-2023 Besluitenlijst raad 12 en 13 december 2022 Aangenomen
30-01-2023 Verordening Fractieondersteuning 2022 Aangenomen
30-01-2023 Motie: Mantelzorgwoningen Aangehouden
12-12-2022 Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022 Aangenomen
12-12-2022 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 Aangenomen
12-12-2022 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-2 Aangenomen
12-12-2022 Benoeming Forumlid Niels Segaar voor Partij voor de Dieren Aangenomen
12-12-2022 Benoeming Martijn Siemes als Forumvoorzitter Aangenomen
12-12-2022 Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV Aangenomen

Behandeld in