Pagina delen

Stadspartij

Stadspartij

Op de foto staan: Staand: Hans Boersbroek; Berry Vink; Mirjam van Ast. Zittend: Gerard Pelgrim; Kees van Toor

Algemene informatie

De Stadspartij De fractievergaderingen van de Stadspartij zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weeknummers.

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
11-05-2021 Schriftelijke vragen over Planontwikkeling fase 2 voor Helbergen-Zuid
03-05-2021 Schriftelijke vragen over ‘wensnatuur’ Tichelbeeksewaard Noord

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2021.

Welke moties hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
31-05-2021 Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen
26-04-2021 Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
25-01-2021 Motie: Ondersteuning cultuursector
25-01-2021 Motie: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar

Geen moties ingediend in 2021.

Welke amendementen hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
09-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen

Geen amendementen ingediend in 2020.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag

Geen stemgedrag vastgelegd.

Fractie Stadspartij

Websites Stadspartij

Lokale website
www.stadspartijzutphen.nl
Provinciale website
n.v.t.
Landelijke website
n.v.t.

Partijen

Behandeld in