Pagina delen

SP

SP

Op de foto staan: Mart de Ridder; Lenne Giesen; Stefano de Groen; Nils Müller; Ellis Müller

Algemene informatie

De fractievergaderingen van de SP zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weken.

SP Zutphen is een actieve politieke organisatie, die knokt voor een betere stad. Niet alleen in de raad, ook op straat. Dat doet de SP voor de mensen, maar vooral met de mensen. De actieve leden gaan de buurten in om te horen wat er speelt, voeren samen met inwoners van Zutphen acties voor hun belangen en stellen misstanden aan de kaak als dat nodig is. De SP is uw bondgenoot.

In 1994 kwam de SP voor het eerst in de Zutphense gemeenteraad, met één zetel. Naast de gemeenteraadsfractie bestaat de partij in Zutphen uit een bestuur en een zogenaamde kerngroep. Het bestuur wordt gekozen door de leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele afdeling. De gemeenteraadsfractie wordt gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en doet het parlementaire werk. In de kerngroep zitten alle actieve leden: bestuursleden, raadsleden, ROOD-jongeren, folderaars en alle andere mensen die op één of andere wijze hun handen uit de mouwen steken voor de SP. Vanuit de kerngroep worden de acties opgezet. Iedereen is daar dus bij betrokken. Bestuur, fractie en kerngroep gaan hand in hand.

De SP strijdt voor een samenleving waarin de volgende drie kernwaarden centraal staan:

- Menselijke waardigheid
- Gelijkwaardigheid
- Solidariteit 

Door middel van een rationele en concrete analyse van het kapitalisme en de effecten ervan op mens en maatschappij, zijn SP’ers in staat hun strijd voor een betere wereld effectief te maken. Morele verontwaardiging over alle gemiste kansen voor zo'n betere wereld levert de betrokkenheid, de energie en de strijdwil. De rationele analyse geeft het inzicht, de richting van onze alternatieven, de strategie en de tactiek in de strijd. De menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit vormen samen met die rationele analyse van de wereld de kern van het socialisme. Zij samen vormen de meetlat waarmee ontwikkelingen en alternatieven beoordeeld worden. Wat positief uitvalt langs deze meetlat, zal de SP bevorderen, wat negatief uitvalt wordt geprobeerd te voorkomen of te bestrijden. Daarmee is het algemeen uitgangspunt hanteerbaar in de dagelijkse politieke praktijk en bestaat er controleerbare samenhang tussen de algemene visie en de specifieke opvattingen en voorstellen.

Coalitie

Deze partij maakt deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
06-04-2021 Schriftelijke vragen over toekomst ziekenhuis in Zutphen
20-01-2021 Schriftelijke vragen over de staat van de volkshuisvesting in Zutphen
04-01-2021 Schriftelijke vragen over Afvalbeleid en Diftar

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2021.

Welke moties hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
26-04-2021 Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
01-03-2021 Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14
01-03-2021 Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaal

Geen moties ingediend in 2021.

Welke amendementen hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
09-11-2020 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bijdrage Zutphense verhuurders aan bezuinigingsoperatie dmv verhogen eigenaarsdeel rioolbelasting

Geen amendementen ingediend in 2020.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag

Geen stemgedrag vastgelegd.

Fractie SP

Websites SP

Lokale website
zutphen.sp.nl
Provinciale website
gelderland.sp.nl
Landelijke website
www.sp.nl

Partijen

Behandeld in