Pagina delen

GroenLinks

Algemene informatie

GroenLinks heeft 5 zetels en is daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad. 

De fractievergaderingen van GroenLinks zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weeknummers. Een keer aanschuiven? Van harte welkom! Stuur een mailtje naar onze fractiemedewerker Madelon Bontje: mbontje1@gmail.com 

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wél: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving. ​

Wij blijven ons keihard inzetten om deze doelen te bereiken, dus hier kun je ons ook op aanspreken de komende vier jaar. GroenLinks is een grote vernieuwende beweging van positieve mensen die actief zijn in de gemeente. Onze politici hebben niet de illusie dat zij zelf overal het antwoord op hebben en betrekken mensen oprecht bij de besluitvorming. Beleidsdoelen zijn namelijk altijd prachtig abstract geformuleerd, maar het gaat er uiteindelijk om: hoe werkt het in de praktijk? 

Je bent altijd welkom bent om met ons in gesprek te gaan. Dit gesprek voeren we op een frisse manier; via Facebook, Whatsapp en door in de wijken met mensen in gesprek te gaan. We zeggen het eerlijk als we twijfelen of het antwoord (nog) niet weten en werken als team, iedereen heeft bij ons evenveel te zeggen en we kunnen het ook goed met elkaar oneens zijn. GroenLinks staat voor een nieuwe politiek waarbij we mensen écht betrekken en ruimte geven voor initiatief. 

Blijkbaar werkt dat, want we zijn de een van grootste afdelingen van Zutphen en groeien nog steeds. Doe je mee? #veranderingbeginthier

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
31-01-2022 schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
13-07-2021 Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark Aangenomen
13-07-2021 Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen Aangenomen
13-07-2021 Herinrichting Schupstoel Aangenomen
13-07-2021 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 Aangenomen
13-07-2021 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W Aangenomen
13-07-2021 Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving Aangenomen
13-07-2021 Motie: Artikel 1 op alle scholen Aangenomen
13-07-2021 Amendement: Herinrichting Schupstoel - Wilhelminafontein op de Schupstoel Verworpen
12-07-2021 Cofinanciering packagedeal fiets Aangenomen
12-07-2021 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 Aangenomen
12-07-2021 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1 Aangenomen
12-07-2021 Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek Aangenomen
12-07-2021 Renovatie hockeyvelden Aangenomen
12-07-2021 Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B Aangenomen
12-07-2021 Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium Aangenomen
12-07-2021 Motie: Huis van de Stad Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de Stad Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Popcultuur en buitensoos Aangenomen
12-07-2021 Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos Zutphen Aangenomen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Graafschap bibliotheken en Hanzehof Verworpen
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad - onderdeel bibliotheek Verworpen

Geen stemgedrag vastgelegd.