Pagina delen

GroenLinks

Algemene informatie

GroenLinks heeft 5 zetels en is daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad. 

De fractievergaderingen van GroenLinks zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weeknummers. Een keer aanschuiven? Van harte welkom! Stuur een mailtje naar onze fractiemedewerker Madelon Bontje: mbontje1@gmail.com 

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wél: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving. ​

Wij blijven ons keihard inzetten om deze doelen te bereiken, dus hier kun je ons ook op aanspreken de komende vier jaar. GroenLinks is een grote vernieuwende beweging van positieve mensen die actief zijn in de gemeente. Onze politici hebben niet de illusie dat zij zelf overal het antwoord op hebben en betrekken mensen oprecht bij de besluitvorming. Beleidsdoelen zijn namelijk altijd prachtig abstract geformuleerd, maar het gaat er uiteindelijk om: hoe werkt het in de praktijk? 

Je bent altijd welkom bent om met ons in gesprek te gaan. Dit gesprek voeren we op een frisse manier; via Facebook, Whatsapp en door in de wijken met mensen in gesprek te gaan. We zeggen het eerlijk als we twijfelen of het antwoord (nog) niet weten en werken als team, iedereen heeft bij ons evenveel te zeggen en we kunnen het ook goed met elkaar oneens zijn. GroenLinks staat voor een nieuwe politiek waarbij we mensen écht betrekken en ruimte geven voor initiatief. 

Blijkbaar werkt dat, want we zijn de een van grootste afdelingen van Zutphen en groeien nog steeds. Doe je mee? #veranderingbeginthier

Coalitie

Deze partij maakt deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
20-02-2023 Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs Aangenomen
20-02-2023 Vervolg besluitvorming Kattenhavestraat na tussenuitspraak Raad van State en motie van de raad over zichtlijnen Kattenhavestraat Aangenomen
20-02-2023 Verbouw en inrichting Bourgonjetoren Aangenomen
20-02-2023 Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat Verworpen
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH Aangenomen
09-02-2023 Financiële steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije' Aangenomen
30-01-2023 Vaststelling bestemmingsplan "Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren, gemeente Zutphen" Aangenomen
30-01-2023 Motie: Toegankelijke bestrating Verworpen
12-12-2022 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2 Aangenomen
12-12-2022 Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV Aangenomen
12-12-2022 Verstrekken financiële steun voor realisatie Buurthuis De Hoven Aangenomen
12-12-2022 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 Aangenomen
12-12-2022 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 Aangenomen
12-12-2022 Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots Verworpen
12-12-2022 Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 - Belastingtarief hondenbelasting Verworpen
12-12-2022 Motie: Actief inzetten op produceren van minder afval Verworpen
12-12-2022 Motie: De juiste aanpak voor een grondstoffenplan Verworpen
14-11-2022 Aanpassen van de omvang van de reserve Corona Aangenomen
14-11-2022 Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis Aangenomen
14-11-2022 Motie: Van de ter inzage liggende stukken dossier Kerkepad, openbare bespreekstukken maken Aangenomen
14-11-2022 Motie: Behoudt de eigen cultuur en identiteit van Warnsveld Aangenomen
14-11-2022 Motie: Schone lucht akkoord Aangenomen
14-11-2022 Motie: Houdt rekening met je buren Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Aanvullend budget voor gratis energiebesparingsmaatregelen koop- en huurwoningen Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve Energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Steun voor ondernemers, instellingen en bedrijven Aangenomen
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer Aangenomen
07-11-2022 Programmabegroting Zutphen 2023-2026 Aangenomen
07-11-2022 Motie: Eerlijke betaling chauffeurs PlusOV en TCR Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen sportgala 2023 Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Van nog een Hanzehofonderzoek naar een normaal Hanzejaar Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen Verworpen
07-11-2022 Motie: Aansluitende sociaal economische visie Verworpen
07-11-2022 Motie: Visie op ambtelijke organisatie Verworpen
07-11-2022 Motie: Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verminder energieverbruik oude Stadhuis Aangenomen
07-11-2022 Motie: Prestatieafspraken financiering kinderboerderij Aangenomen
07-11-2022 Motie: Inventarisatie budget dierenwelzijn Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden Verworpen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Risico's die een normale plek in de begroting verdienen Verworpen
07-11-2022 Motie: Cyberrisico Aangenomen
07-11-2022 Motie: Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijke informatie Aangenomen
07-11-2022 Motie: Onderzoek revisie verlichting onderdoorgangen Aangenomen
07-11-2022 Motie: Raadsspreekuur Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.