Pagina delen

D66

D66

Op de foto staan: Pieter van der Hammen; Yvonne ten Holder; Huibert Brouwer; Rein Rutten

Algemene informatie

D66 plaatst zichzelf in de traditie van het sociaal-liberalisme, een politieke denkrichting waarin de vrijheid (libertas) van denken, geloven en handelen van het individu centraal staat. Even belangrijk als deze vrijheid is de verbondenheid die de individuele leden van een samenleving (societas) onderling met elkaar hebben. Deze verbondenheid vormt de basis voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Vrijheid en onderlinge verbondenheid gaan binnen het sociaal-liberalisme hand in hand en zijn daarbij even belangrijk. Alleen in een samenleving waarin individuen elkaar respecteren en met elkaar samenwerken kunnen samenleving én individu beide tot volle bloei komen.

De algemene partijbeginselen heeft D66 samengevat in de zogeheten “5 richtingwijzers voor een progressieve sociaalliberale visie”.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

2. Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

3. Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Jonge democraten
D66 kent ook een zeer actieve jongerenorganisatie, de “Jonge Democraten”. Onder de leden van de Jonge Democraten wordt op een positieve en fundamentele manier nagedacht over de inrichting van onze samenleving. Deze organisatie vormt ook een bron voor toekomstige talenten.

Fractievergadering bijwonen?
De fractievergaderingen van D66 zijn normaal gesproken op de maandagavonden van 19.45 - 23.30 uur in de weken dat er geen raadsvergadering is. Wil je een fractievergadering bijwonen, vul dan onderstaand contactformulier in.

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag

Geen stemgedrag vastgelegd.

Fractie D66

Websites D66

Lokale website
d66zutphen-warnsveld.nl
Provinciale website
www.d66gelderland.nl/
Landelijke website
www.d66.nl/

Partijen

Behandeld in