Pagina delen

CDA

Algemene informatie

Het CDA De fractievergaderingen van het CDA zijn normaal gesproken op de maandagavonden.

Hofweg9
7231BG Warnsveld

Coalitie

Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.

Politiek profiel

Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
16-06-2022 Schriftelijke vragen over Woonsituatie appartementencomplex Tichelkuilen
31-01-2022 schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Welke amendementen hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
13-12-2021 Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen - Bouwen voor inwoners
13-12-2021 Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Geen houtpelletkachels in Transitievisie Warmte
13-12-2021 Amendement: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Opnemen eindtermijn zoekgebieden windenergie
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen budgetten huisvesting Stadhuis en organisatie en ziektevervanging
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitbreiding formatie inhuur wonen en groei
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitvoeringsbudget fysieke domein
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen uitgave voor projectleider tegengaan ondermijning
11-10-2021 Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie in Zutphen
11-10-2021 Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader wind- en zonne-energie
20-09-2021 Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie en zonneparken in Zutphen
13-07-2021 Amendement: Herinrichting Schupstoel - Wilhelminafontein op de Schupstoel
12-07-2021 Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur
02-07-2021 Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Ondergronds brengen hoogspanningslijnen
02-07-2021 Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Aankoop Hanzehof
02-07-2021 Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Onderhoud Hanzehof
02-07-2021 Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Kapitaallasten Hanzehof
29-03-2021 Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen

Geen amendementen ingediend in 2021.

Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag

Geen stemgedrag vastgelegd.