Pagina delen

Tamim Mehdi

Visitekaartje

Contactinformatie


  • 06-25258334

PvdA

Persoonlijke informatie

"In 1994 ben ik in Zutphen geboren, een echte Zutphenees dus. Inmiddels woon ik hier met mijn partner en kinderen. Het is pas oktober 2015 voordat ik besluit om wat terug te doen voor onze stad. Ik meld mij aan als vrijwilliger bij het wijkteam de Zuidwijken, hier leerde ik de stad op een hele andere manier kennen. 

 

Veel mensen zien de verschillen niet meer. Of zijn hun vertrouwen in de politiek helemaal kwijt. Wat is de politiek eigenlijk? De politiek dat zijn wij allemaal, jij en ik. Wij samen maken onze gemeente. Als volksvertegenwoordiger in de politiek hoor je ons te vertegenwoordigen, de inwoners. Het vertrouwen moet terugkeren, er moet meer worden geluisterd en iedereen moet een volksvertegenwoordiger kunnen aanspreken. Dát is wat ik de komende vier jaar ga doen, als vertegenwoordiger van álle inwoners uit de Gemeente Zutphen."

Rollen in de raad

Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
16-06-2022 Schriftelijke vragen over Woonsituatie appartementencomplex Tichelkuilen
17-05-2022 Schriftelijke vragen over gemeentelijke regelingen bij armoede

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie

Geen moties ingediend in .

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Voor Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Tegen Verworpen
10-10-2022 Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Tegen Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Voor Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Tegen Verworpen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Voor Aangenomen
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Favorabel
Functie
medewerker
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
80 uur per maand
Organisatie
St. Favorabel Zutphen
Functie
bestuurslid
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
4 uur per maand
Organisatie
Wijkteam de zuidwijken
Functie
wijkteamlid
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
4 uur per maand
Organisatie
Reuma Nederland
Functie
lid patienten adviesraad
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
8 uur per maand