Pagina delen

Maureen Elshof

Visitekaartje

Contactinformatie


D66

Rollen in de raad

Forumvoorzitter; Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
08-09-2022 Schriftelijke vragen over woningen voor statushouders

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
04-07-2022 Motie: Naar aanleiding van onderzoek gedragingen (oud) wethouder Werger

Geen moties ingediend in 2022.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement

Geen amendementen ingediend in .

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Voor Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Voor Aangenomen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Voor Verworpen
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Functie
onderzoeker
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
40 uur per week
Organisatie
Luxor Filmhuis
Functie
kassamedewerker
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
8 uur per maand