Pagina delen

Lindsey Stone

Visitekaartje

Persoonlijke informatie

Ik sta voor een eco-centrale samenleving waarin de intrinsieke waarde van dieren en natuur wordt erkend en rekening wordt gehouden met de belangen van alle soorten.

Dat betekent dat ik opkom voor de belangen van mensen maar ook voor andere diersoorten en ik onze natuur wil beschermen.

Mededogen, duurzaamheid, persoonlijk vrijheid en persoonlijk verantwoordelijkheid zijn de vier pijlers van de Partij voor de Dieren waarop al onze standpunten gebaseerd zijn.

We willen dat alle dieren met respect behandeld worden, we willen de klimaatcrisis tegengaan, we willen een duurzame economie en we willen een schone planeet kunnen overdragen aan de volgende generatie.

Helaas gaan de meeste beleidsmaatregelen gewoon in op de behoeften van mensen en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de impact op alle andere levende wezens en hun leefomgeving. Bovendien is beleid vaak niet vooruitstrevend genoeg om de klimaatcrisis aan te pakken.

Daarom ben ik raadslid geworden, om te proberen het beleid te beïnvloeden zodat rekening wordt gehouden met de behoeften van alle levende wezens, ongeacht de soort. En om aan te dringen op een beter milieu- en natuurbeleid.

Rollen in de raad

Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag

Geen schriftelijke vragen gesteld in .

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Geen moties ingediend in 2023.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen buffer extra uitgaven

Geen amendementen ingediend in 2022.

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Voor Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Voor Verworpen
10-10-2022 Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Tegen Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Partij voor de Dieren
Functie
voorzitter afdelingsbestuur gelderland
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
32 uur per maand
Organisatie
zilverenkruis WLZ
Functie
PGB begeleider
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
76 uur per maand

Websites Partij voor de Dieren

Behandeld in