Pagina delen

Jorn Lok

Visitekaartje

Contactinformatie


j.lok@raad.zutphen.nl

VVD

Persoonlijke informatie

Ik ben Jorn Lok, 23 jaar oud, geboren en getogen in de Hoven en sinds maart 2018 forumlid voor de VVD.

Ik ben de politiek ingegaan omdat ik niet alleen wil praten en klagen over dingen, maar ook daadwerkelijk iets wil veranderen. Ik wil deze mooie gemeente aan de IJssel vooruit helpen. Mensen, en vooral jongeren, denken vaak dat politiek voor grijze muizen van boven de 40 is, en de VVD een partij voor miljonairs en bankiers. Ik wil laten zien dat politiek van de mensen is, dat de VVD een brede volkspartij is. Dat is, samen met het mooier maken van deze stad waar ik geboren en getogen ben, een belangrijk doel voor mij als politicus.

Denk mee met ons om Zutphen mooier te maken. Wij horen graag wat onze inwoners vinden. De mening van onze inwoners horen en gebruiken bij het werk in de raad vind ik een belangrijk uitgangspunt om Zutphen mooier te maken.

Rollen in de raad

Fractievoorzitter; Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
11-03-2022 Rioolheffing Noorderhaven

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
01-07-2022 Motie: Jongerenlintje
25-04-2022 Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro

Geen moties ingediend in 2022.

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
31-01-2022 Motie: Geen huis-aan-huis reclame Voor Aangenomen
14-12-2021 Oprichting Zutphens Sport en accommodatiebedrijf (ZSA BV) Voor Aangenomen
14-12-2021 Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021 Voor Aangenomen
14-12-2021 Motie: Menstruatie armoede Voor Aangenomen
14-12-2021 Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol Voor Aangenomen
14-12-2021 Motie: Regie op de invoering van de Omgevingswet Voor Aangenomen
14-12-2021 Corona middelen jeugd 2022 Voor Aangenomen
14-12-2021 Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389 Voor Aangenomen
14-12-2021 Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) Voor Aangenomen
14-12-2021 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022 Voor Aangenomen
14-12-2021 Motie: IJsselmeeuwen Voor Aangenomen
13-12-2021 Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzen Voor Verworpen
13-12-2021 Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen Voor Aangenomen
13-12-2021 Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen Tegen Aangenomen
13-12-2021 Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio Voor Aangenomen
13-12-2021 Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 Voor Aangenomen
13-12-2021 Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen - Bouwen voor inwoners Voor Aangenomen
13-12-2021 Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen Voor Verworpen
13-12-2021 Amendement: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Opnemen eindtermijn zoekgebieden windenergie Tegen Verworpen
13-12-2021 Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Woonlastenverlaging door overgang naar schone energie Tegen Aangenomen
13-12-2021 Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Geen houtpelletkachels in Transitievisie Warmte Tegen Aangenomen
15-11-2021 Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen Tegen Verworpen
15-11-2021 Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerken Voor Aangenomen
15-11-2021 Motie: Tweedeling binnen onze samenleving ivm aankomende kans op 2G Voor Aangenomen
15-11-2021 Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzen Voor Aangehouden
15-11-2021 Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Duurzaam bouwen Voor Aangenomen
15-11-2021 Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen Voor Aangehouden
08-11-2021 Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk Voor Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting Zutphen 2022-2025 Voor Aangenomen
08-11-2021 Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck Voor Aangenomen
08-11-2021 Motie: Reserve ondergrondse hoogspanningsleidingen Voor Aangenomen
08-11-2021 Motie: Terugdringen aantal huishoudens gebukt gaand onder schulden Tegen Aangenomen
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen budgetten huisvesting Stadhuis en organisatie en ziektevervanging Tegen Verworpen
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Middelen voor betaalbare woningen Tegen Aangenomen
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitbreiding formatie inhuur wonen en groei Tegen Verworpen
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen extra uitgave voor uitvoeringsbudget fysieke domein Tegen Aangenomen
08-11-2021 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2022-2025 - Schrappen uitgave voor projectleider tegengaan ondermijning Tegen Aangenomen
08-11-2021 Amendement: Nieuw voorstel uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck - Bedrag voor Muzehof uit middelen cultuur Tegen Verworpen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
USG Finance
Functie
Finace Trainee
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
40 uur per week
Organisatie
JOVD Rijk van Nijmegen
Functie
Lid raad van advies
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
10 uur per jaar
Organisatie
ZVV de Hoven
Functie
kascommissielid
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
4 uur per jaar
Organisatie
Stichting Liberaal steunfonds Oost
Functie
secretaris
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
4 uur per maand

Websites VVD

Lokale website
www.vvdzutphen.nl
Provinciale website
www.vvdgelderland.nl
Landelijke website
www.vvd.nl

Behandeld in