Pagina delen

Arne Bouma

Visitekaartje

Contactinformatie


  • 06-14704844

PvdA

Persoonlijke informatie

Samen met mijn gezin ben ik, Arne Bouma (1978), in 2015 in Zutphen komen wonen. We voelen ons hier thuis. In vele opzichten heeft het leven in Zutphen onze verwachtingen overtroffen. Van de school tot de buurt waarin we wonen, van het voorzieningenaanbod tot aan de omliggende dorpen en buurten. Het is merkbaar dat in Zutphen mensen dicht bij elkaar staan.

Opgeleid als gezondheidseconoom ben ik altijd bezig geweest om te verbinden en allianties te smeden binnen het zorgdomein, zowel binnen als buiten Nederland: Samen met patiëntverenigingen, medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars, overheidspartijen en branchegenoten de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg waarborgen.

Het idee dat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft op succes, als je maar hard genoeg werkt, klopt niet. Hoe mooi ons land kan zijn, we leven nog altijd in een ongelijke samenleving. De PvdA komt van oudsher op voor de publieke zaak en voor de samenleving als geheel.

Zutphen is een prachtige gemeente met grootstedelijke uitdagingen. De gemeente zal de behoefte van de burger centraal mogen stellen en streven naar een vitale samenleving. Met goede zorg dichtbij, dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Met behoud van noodzakelijke ziekenhuisvoorzieningen voor Zutphenaren en mensen in de regio. Met tijdige en betekenisvolle Jeugdzorg. Met adequate invulling van de WMO. Met bestrijding van armoede en schulden. Met gelijke kansen voor jongeren en jonge gezinnen.

Los de échte problemen van de mensen op, opdat de mensen weer vertrouwen krijgen in de (gemeentelijke) overheid: Meer denken vanuit mensen, dan vanuit maatregelen. Een gemeente met een verbindende rol door verschillende partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen op meedoen en zelfredzaamheid. Daarin wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Rollen in de raad

Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
16-03-2023 Schriftelijke vragen over de bomenkap in de gemeente Zutphen.
03-02-2023 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen.

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2023.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Geen moties ingediend in 2023.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement

Geen amendementen ingediend in .

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Voor Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Tegen Verworpen
10-10-2022 Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Tegen Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Voor Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Voor Aangenomen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Tegen Verworpen
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Skin Vision
Functie
Directeur Business Development
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
per