Pagina delen

Hein Brunsveld

Visitekaartje

Persoonlijke informatie

Mijn naam is Hein Brunsveld en in de lente van 1973 in Zutphen geboren; ik ben dus een echte Zutphenees. Momenteel woon ik met veel plezier in de Hoven, ben getrouwd en heb drie prachtige kinderen. Ik ben fractievoorzitter van het CDA Zutphen-Warnsveld en zit sinds 2013 in de Zutphense gemeenteraad.

Zutphen is een prettige gemeente om in te wonen met een mooie stad en een prachtig dorp. Dat is nu zo en dat moet zeker in de toekomst zo blijven.

Eén van de kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap. Hier voel ik me erg door aangesproken. Dat betekent dat we goed voor onze omgeving en onze inwoners moeten zorgen. We hebben een grote verantwoordelijkheid én een grote uitdaging om onze aarde leefbaar te houden zodat onze kinderen en kleinkinderen er ook op een goede manier kunnen wonen. Ik ben gemeenteraadslid geworden om hier een actieve bijdrage aan te leveren.

Ik draag actief bij aan een financieel gezonde gemeente, want ik vind het zo belangrijk dat onze laagdrempelige voorzieningen zoals de bibliotheek, zwembad en buurthuizen blijven bestaan en betaald kunnen worden. Maar niet alleen de financiën moeten op orde zijn, ook onze woonomgeving moet schoon, heel en veilig zijn. Ik zet me daarnaast in voor mensen met financiële problemen en schulden.

Maar de wereld stopt niet bij de gemeentegrens van Zutphen en ik voel me verantwoordelijk dat onze welvaart hier, niet ten koste gaat van het welzijn van anderen op deze wereld.

Ik ben er van overtuigd dat mensen en ondernemers zelf hun buurt, wijk en omgeving beter en mooier kunnen maken. Dat is de kracht van samenwerken in onze samenleving. Het CDA is bij uitstek een partij die daar vanuit gaat en op deze manier onze gemeente wil doorgeven aan de volgende generaties. Dus blijf niet aan de kant staan kijken, maar ga juist zelf aan de slag als vrijwilliger, mantelzorger of betrokken ondernemer. Samen maken we Zutphen mooier en beter!

Rollen in de raad

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Skantrae B.V.
Functie
Manager Business development
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
40 per week
Organisatie
Schuldhulpmaatje Zutphen
Functie
voorzitter
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
10 per maand
Organisatie
ZVV De Hoven
Functie
Vrijwilliger
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
10 per maand
Organisatie
Coƶperatie Parkmanagement 7Poort U.A. in Zevenaar
Functie
Voorzitter
Bezoldigd
nee
Tijdsbeslag
8 per maand

Fractie

Websites

Behandeld in