Pagina delen

Ine Kamp

Visitekaartje

Contactinformatie

Ramshof 13
7232DA Warnsveld

  • 06-18095348

i.kamp@raad.zutphen.nl

ChristenUnie

Persoonlijke informatie

15 jaar geleden startte mijn politieke carrière, die ik in 2014 afsloot. Nu pak ik hem weer op. De tekst die ik toen schreef om mijn motivatie voor het raadswerk toe te lichten voldoet nog volledig. Dus hieronder leest u dezelfde tekst.
In de plaatselijke politiek zet ik mij in voor thema’s rond kinderen, jongeren en gezinnen, het verbeteren van de positie van zwakkeren in de samenleving en de leefbaarheid in wijk, dorp en stad. Burgers, klein en groot, moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten, die ze gekregen hebben, te ontplooien. Investeren in mensen is waardevol. Daarin wil de ChristenUnie ondersteunen. Onderwijs en werk bieden jong en oud kansen.
Daarnaast is een goede balans tussen werk, zorg en ontspanning van groot belang. Welzijn is daarom belangrijker dan welvaart.
Burgers maken hun eigen keuzes, maar de overheid kan het maken van die keuzes wel vergemakkelijken en ondersteunen.

Rollen in de raad

Forumlid; Forumvoorzitter

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Graafschap bibliotheken
Functie
programmamanager
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
28 uur per week

Websites ChristenUnie

Lokale website
zutphen.christenunie.nl
Provinciale website
gelderland.christenunie.nl
Landelijke website
www.christenunie.nl

Behandeld in