Pagina delen

Emrah Yildirim

Visitekaartje

Contactinformatie

Groen van Prinsterenstraat 27
7204NH Zutphen

  • 06-18836793

e.yildirim@raad.zutphen.nl

Burgerbelang

Rollen in de raad

Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
03-02-2023 Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen.

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2023.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
09-02-2023 Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Geen moties ingediend in 2023.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregelingenergiekostencrisis-uitbreiding warme huiskamer

Geen amendementen ingediend in 2022.

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Voor Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Tegen Verworpen
10-10-2022 Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Tegen Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Voor Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Tegen Aangenomen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Tegen Verworpen
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
E. Yildirim media
Functie
fotograaf
Bezoldigd
 
Tijdsbeslag
per

Websites Burgerbelang

Lokale website
www.burgerbelang.nl/
Provinciale website
n.v.t.
Landelijke website
n.v.t.

Behandeld in