Pagina delen

Bram Sommer

Visitekaartje

Contactinformatie


b.sommer@raad.zutphen.nl

D66

Rollen in de raad

Raadslid

Politiek profiel

Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Datum Vraag
16-09-2022 Schriftelijke vragen versnelling maatregelen tegen hittestress en droogte

Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.

Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Motie
04-07-2022 Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat
04-07-2022 Motie: Toekomstbestendige landbouw
04-07-2022 Motie: Bescherming waardevolle bomen

Geen moties ingediend in 2022.

Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}

Datum Amendement
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte

Geen amendementen ingediend in 2022.

Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden

Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:

{{ percVoor }}% {{ percTegen }}%
Datum Onderwerp Stemming Uitslag
14-11-2022 Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten Voor Aangenomen
07-11-2022 Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier Tegen Verworpen
10-10-2022 Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
10-10-2022 Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag Tegen Verworpen
10-10-2022 Isolatieaanpak Energiearmoede Voor Aangenomen
12-09-2022 Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen
12-09-2022 Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Voor Aangenomen
12-09-2022 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Carnivoor Geef het door Voor Aangenomen
12-09-2022 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling Voor Aangenomen
12-09-2022 Motie: Jongerenlintje Voor Verworpen
12-09-2022 Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet Voor Aangenomen

Geen stemgedrag vastgelegd.

Nevenfunctie(s)

Organisatie
Publieke zaken
Functie
Public affairs adviseur
Bezoldigd
ja
Tijdsbeslag
160 uur per maand