Pagina delen

Proclaimer

Eindredactie:
De eindredactie van deze website berust bij de griffie.
Telefoon: 0575-587000

Proclaimer:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van de gemeente Zutphen de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en de gemeente Zutphen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Behandeld in