Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
15-12-2017 Jan Terlouw Lezing
13-12-2017 Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 'Lokaal samenspel in verandering'
12-12-2017 Afronding oude IJsselbrug
11-12-2017 Jongerencoaches komen in actie voor Serious Request
06-12-2017 Thema-avond ‘Formeren, zo kan het ook!’
01-12-2017 Workshops ondermijning, integriteit en omgaan met agressie
29-11-2017 Informatieavond over de Omgevingsdienst Achterhoek
28-11-2017 Open Dag "Ieder huis heeft een verhaal"
25-11-2017 Raad op Zaterdag - klaar voor 4 jaar!
22-11-2017 Diploma-uitreiking van de cursus Zutphenkunde
15-11-2017 Over de Grens
02-11-2017 Nationaal Deltacongres 2017
02-11-2017 Eendaagse cursus Gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid
27-10-2017 Uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Race naar de Raad’
15-10-2017 Uitnodiging tentoonstelling 'A Tale of Two Cities' Jet Rotmans
13-10-2017 Symposium: OV toekomstbeeld 2040
13-10-2017 Wat brengt de toekomst van het openbaar vervoer ons?
04-10-2017 Info Grip op Samenwerking
03-10-2017 Uitnodiging gesprek: van gedachten wisselen over de rol van het CHPZ in de Zutphense samenleving
01-10-2017 Uitnodiging nieuwe inwonersbijeenkomst 2017
28-09-2017 Uitnodiging “Indian summer borrel”
28-09-2017 Borrel 2GetThere
23-09-2017 Raadsledenbijeenkomsten informatiesamenleving en Samen Organiseren
23-09-2017 Uitnodiging: Informatiesamenleving en GGU Workshops met de rol van de raad centraal
21-09-2017 Een Ferm Inspiratiecongres
21-09-2017 Uitnodiging informatieavonden vliegroutes Lelystad Airport
06-09-2017 IJssel Estafettevaartocht 2017
24-08-2017 Uitnodiging Zomerborrel
14-07-2017 World Press Photo 2017 in Zutphen
09-07-2017 Zomerprogramma "De IJsselstroom" 14 juni - 24 september
07-07-2017 IJsselbiënnale 2017 (Textiel en Hout)
05-07-2017 Uitnodiging Symposium Menukaart
04-07-2017 Twee raadsledenavonden over ‘Omgaan met bedreiging’ (Bronckhorst succes en Wijchen afgelast)allen)
03-07-2017 Inloopavond bouwplannen veld 4 Noorderhaven
01-07-2017 Officiële heropening Bibliotheek Zutphen
30-06-2017 Uitnodiging ALV Gelders Genootschap
30-06-2017 Uitnodiging Koninklijke Marine in het kader van binnenlands vlagvertoon
29-06-2017 Uitnodiging voor bestuurlijke en ambtelijke werksessie “Ambitieniveau wateroverlast stedelijk gebied”
28-06-2017 Uitnodiging excursie naar windpark Nijmegen - Betuwe > Excursie IJsselwind naar windpark Nijmegen wordt uitgesteld
26-06-2017 Uitnodiging - Afsluiting Oude IJsselbrug
24-06-2017 Uitnodiging bijeenkomst "Buurtrechten: hoe scoort jouw gemeente?"
23-06-2017 IJsselbiënnale 2017 (2 locaties)
22-06-2017 Uitnodiging werkconferentie Cleantech Icoon A1
20-06-2017 Uitnodiging Tax Fund Congres
17-06-2017 PlattelandsParlement 2017
15-06-2017 Internationale Hanzedagen "Ontmoeting en promotie"
10-06-2017 Energie in ons verkiezingsprogramma (programma toegevoegd)
07-06-2017 Provinciaal Jaarcongres: "Gelderland ziet ruimte"
06-06-2017 Werkconferentie: "Actief verduurSamen"
01-06-2017 Bijeenkomst: Bewustwording van verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit
31-05-2017 Uitnodiging benefietavond De Zutphense Hand
23-05-2017 Uitnodiging Hof van Heeckeren
18-05-2017 Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'
13-05-2017 Exclusieve bijeenkomst over het thema Informatiesamenleving (aanmelden kan tm 7 mei a.s.)
12-05-2017 Besloten opening van het Hof van Heeckeren
10-05-2017 GEA jaarcongres 2017
09-05-2017 Seizoenspresentatie Hanzehof 2017
09-05-2017 Raadsledenoverleg over verbonden partijen
09-05-2017 Besloten presentatie "100 dagen" burgemeester
09-05-2017 Informatieavond HartveiligWonen
08-05-2017 Afscheidsreceptie Frans Willems
26-04-2017 Algemene Gelegenheid en Oranjeborrel 2017
18-04-2017 Resultaten van het draagvlakonderzoek naar windmolens bij de Mars - Twentekanaal door Enneus
12-04-2017 Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet
10-04-2017 Uitnodiging Dag van de Gelderse Gemeenten
07-04-2017 Theatervoorstelling "Bovenkamer": Het gevoel wordt niet dement
06-04-2017 Uitnodiging Jubileumconferentie 25 jaar Klimaatverbond
04-04-2017 Cleantech Tomorrow 2017
22-03-2017 Gelders Debat: "Is het Gelderse platteland op de toekomst voorbereid?"
15-03-2017 Open Dag van ActiviOn (Trajectum)
13-03-2017 Uitnodiging voor de Week van Zorg en Welzijn 13 t/m 18 maart
08-03-2017 Eerste Zutphense Sportontmoeting
02-03-2017 Lezing: Als waarden botsen, wat dan?
16-02-2017 Samenwerken in Zutphen? Meer lef, ruimte en tempo! Inspiratiesessie met gastspreker Pieter Winsemius
09-02-2017 Strategie sessie voor ondernemingsplan Muzehof 2017-2021
07-02-2017 Windmolen op de dijk langs Twentekanaal (industrieterrein de Mars Zutphen)
04-02-2017 PlattelandsParlement Gelderland - Gelderse Verbindingen: van Kern tot Provincie
02-02-2017 Bijeenkomsten omgaan met bedreiging voor raadsleden
27-01-2017 Samen werken aan een sociaal economisch krachtige gemeente Zutphen
27-01-2017 De Gelijke Kansen Week voor kansengelijkheid
26-01-2017 Leerbijeenkomst Raad in Regionale Samenwerking in Almelo
17-01-2017 Draagvlakonderzoek naar windmolens bij de Mars - Twentekanaal
12-01-2017 Opening P+R station Zutphen
10-01-2017 Nieuwjaarsreceptie 2017 van de gemeente Zutphen

Behandeld in

Ook interessant?