Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
16-12-2016 Lunchbijeenkomst Verbindkracht Zutphen
06-12-2016 Congres 'De kracht van Oost-NL'
02-12-2016 Uitnodiging bijeenkomst Op tijd voor de verkiezingen van de gemeenteraad!
30-11-2016 Raadsledenbijeenkomst Reflectie en Reflexen Lingewaal
29-11-2016 Vakevent Future Green City RL
24-11-2016 Symposium Basismobiliteit
24-11-2016 Toneelvoorstelling All Inclusive van het Noord Nederlands Toneel
23-11-2016 Gelders debat
16-11-2016 Seminar gemeentelijke inzet opkomstbevordering verkiezingen gemeenteraad
10-11-2016 Relatiedag Regio Jeugdzorg Midden IJssel - Oost Veluwe
10-11-2016 Zutphen “Dé slimste stad van het oosten”
07-11-2016 Toeristische Kennis en Netwerkbijeenkomst 2016
03-11-2016 Nationaal Deltacongres 2016
02-11-2016 Debat Cultureel Kapitaal Live
29-10-2016 Oproep om mee te doen aan de Nacht van de Nacht en Aanbevelingen voor slim verlichten
29-10-2016 Thema bijeenkomst P.M.O.
10-10-2016 Uitnodiging voor ondernemers in de Cleantech Regio
30-09-2016 Kenniskring Perspectief en houvast in een turbulent tijdsgewricht
24-09-2016 Raad op zaterdag - regiocongres in teken van nieuwe Onmgevingswet
24-09-2016 MFC De Hoven/Burendag 2016
23-09-2016 Symposium “Herindeling, schaalvergroting en democratie”
21-09-2016 Uitnodiging bijeenkomst raadsleden ‘Reflectie en reflexen’ (VNG Gelderland/Prov. Gelderland)
20-09-2016 Regiofestival Stedendriehoek
15-09-2016 Bijeenkomst Energietransitie voor raadsleden
09-09-2016 Kracht van de Berkel. Stroom van energie: Berkel 2030
06-09-2016 Week van de Rechtspraak - Huurrecht en Ondernemers en misdaad
02-09-2016 Opening de Bovenkamer
01-09-2016 Opening Taalhuis Lochem-Zutphen
31-08-2016 Open dag archeologie
05-07-2016 Officiële overdracht Walburgiskerk aan Stichting Oude Gelderse Kerken
02-07-2016 Uitnodiging / vrijkaart voor Muzehof Eindvoorstelling ŒAt the movies'
02-07-2016 uitnodiging opening Berkelruïne
28-06-2016 Bijeenkomst uitwerking visie beschermd wonen regio Midden IJssel
26-06-2016 Opening Noorderhaven Zutphen
25-06-2016 Gelderse Kerken Jaarlijkse Publiekslezing 2016
24-06-2016 Fietsbijeenkomst raadsleden
24-06-2016 Bijeenkomst snelle fietsroutes in de regio
22-06-2016 Kennisfestival voor Sociaal Domein; Achterhoek verbindt
19-06-2016 Afscheid ds Simon Sluis
18-06-2016 Jubileumviering 25 jaar Stedenband Horstmar –Zutphen/Warnsveld
15-06-2016 Conferentie Atlas 2016
15-06-2016 Presentatie visie Eefde-west
14-06-2016 Uitnodiging bijeenkomst Regionaal Kompas 2.0
28-05-2016 Rabo On Stage
26-05-2016 Relatiedag Jeugdhulp regio Midden-IJssel Oost-Veluwe
25-05-2016 Masterclass Omgevingswet
21-05-2016 Streekconferentie Graafschap400
11-05-2016 Bijeenkomst Omgevingsdienst Achterhoek
09-05-2016 Cultuureducatie op basisscholen in de praktijk
09-05-2016 Seizoenspresentatie Hanzehof 9
01-05-2016 Opening seizoen Emer Enk
26-04-2016 Algemene gelegenheid en opening Koningsdag 2016
25-04-2016 Dag van de Gelderse Gemeenten 2016
22-04-2016 Lobbycratie: via doordrukmacht en regelzucht naar een uitgeholde lokale autonomie
21-04-2016 Presentatie advies 15,9 uur
17-04-2016 Ensemble- en Talentenconcert
14-04-2016 Werkplaats 2025
12-04-2016 Informatiebijeenkomst over het programma Rivier in de Stad
09-04-2016 Opening en open dag Kinderbehandelcentrum Zutphen (KBC Zutphen)
02-04-2016 Cleantech Tomorrow
30-03-2016 Gelders Debat Leegstand in winkelgebieden
18-03-2016 Conferentie Open Raadsinformatie
17-03-2016 Congres Gelders Energieakkoord
14-03-2016 Breng een bezoek aan de Week van Zorg en Welzijn
07-03-2016 Netwerkbijeenkomst Opsporen Conventionele Explosieven 2016
04-03-2016 Necker-première
03-03-2016 Discussie-avond over Vluchtelingenvraagstuk
10-02-2016 Documentaire De Asielzoeka's
29-01-2016 Energy Tour 2016
29-01-2016 Alliander Energie Tour
15-01-2016 Zutphen, De verloren stad
04-01-2016 Nieuwjaarsontmoeting

Behandeld in

Ook interessant?