Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
17-12-2015 Zutphen wordt Fairtrade gemeente
16-12-2015 Benefietconcert Muzehof
16-12-2015 Kruiswerk event: Thuis in de Toekomst
09-12-2015 Samen zetten we de Veluwe weer op 1
01-12-2015 Grip op Regionale Samenwerking
01-12-2015 Workshop grip op regionale samenwerking
27-11-2015 Stads- en Regiobezoek Tiel
26-11-2015 Gemeentecongres
26-11-2015 Open Middag Historisch Erf Erve Eme
25-11-2015 VNG Raadsledentour Culemborg
24-11-2015 VNG Raadsledentour Lochem
24-11-2015 Themabijeenkomst Veiligheid
24-11-2015 Jan Terlouw in de kerk van Wilp over Politiek en Integriteit
24-11-2015 workshop regionale economische ontwikkeling en de rol van de raad
23-11-2015 Beursvloer Zutphen 2015
23-11-2015 Werkconferentie Grondstoffen herwinnen in de openbare ruimte, nu en in de toekomst
20-11-2015 PJG Krachttoer
19-11-2015 het 7e Groot Zutphens Dictee
19-11-2015 Relatiedag Jeugd Midden-IJssel/Oost-Veluwe
18-11-2015 Zwerfafvalcongres 'Het Rendement van Schoon'
18-11-2015 startbijeenkomst Sport en bewegen
16-11-2015 Jeugdhulp Stages 2015
13-11-2015 Podium voor het lokale verhaal
12-11-2015 Inzet vrijwilligers in ondersteuning van ouderen
10-11-2015 Bijeenkomst kunst en cultuurbeleid
05-11-2015 Uitnodiging Zesde Nationaal Deltacongres
03-11-2015 Congres Ruimte voor Gelderland
03-11-2015 Uitnodiging Congres ‘Ruimte voor Gelderland’
03-11-2015 SOM+ | UITNODIGING | Zuidpoolreiziger Manon Heerts geeft lezing
29-10-2015 Impressie Muzehof Centrum voor de Kunsten 2016-2020
22-10-2015 Regioavond bijeenkomsten Agenda 2016
22-10-2015 Uitnodiging regiobijeenkomsten De Gemeente 2020
14-10-2015 Presentatie Plan van Aanpak Hanzehof
09-10-2015 Uitnodiging Dag Psychische Gezondheid
09-10-2015 Themamiddag Jeugd voor de landelijke Dag Psychische Gezondheid
08-10-2015 Werkbezoek Huiselijk geweld
03-10-2015 Tentoonstelling Liefde op het eerste gezicht
30-09-2015 Presentatie uniek innovatief renovatieconcept
22-09-2015 Regionale bijeenkomst basismobiliteit
17-09-2015 Werkbezoek Rivier in de stad
17-09-2015 Lezing De Geschiedenis van het armoedebeleid
16-09-2015 Bijeenkomst Kleine Gemeenten
11-09-2015 Opening 29e Open Monumenten Weekend Zutphen
08-09-2015 Bestuurlijk overleg Waterketenplan Lochem-Waterschap Rijn en IJssel-Zutphen
19-08-2015 Jongeren in gesprek over armoede
10-07-2015 Onthulling kunstwerk Waterkwartier
09-07-2015 Informatiebijeenkomst De Inloop
08-07-2015 Informatieavond ontwikkelen windenergie Stedendriehoek
04-07-2015 Deelname aan de Iftar Maaltijd
02-07-2015 Bijeenkomst zorg voor jongeren
02-07-2015 Opening expositie en netwerkborrel
25-06-2015 Bijeenkomst "Gezicht van armoede"
25-06-2015 Bijeenkomst vernieuwing culturele sector
17-06-2015 Oriëntatieavond gedragen besluitvorming
16-06-2015 Werkbezoek aan Zutphen Promotie en Binnenstads management
14-06-2015 Opening tentoonstelling Alles uit de kast
12-06-2015 Diner van de Toekomst
11-06-2015 Informatieavond over radicalisering en jihadisme - Doetinchem
11-06-2015 Interactieve avond Huishoudelijke Hulp
11-06-2015 Relatiedag Regio Jeugdzorg Midden IJssel/Oost Veluwe
10-06-2015 Informatieavond over radicalisering en jihadisme - Apeldoorn
09-06-2015 Veteranendag Zutphen 2015
28-05-2015 Lebuinuskerk
27-05-2015 Inspiratiemiddag Netwerk Cultuur& School
26-05-2015 Bijeenkomst Het Koelhuis
13-05-2015 Filmpremière roman Bert Wagendorp
11-05-2015 Seizoenspresentatie Hanzehof
04-05-2015 Concert 4 mei
30-04-2015 Lustrumbijeenkomst Mediationgroep Achterhoek+
21-04-2015 Vervolg interne bijeenkomst over de fusie Delta/Plein
17-04-2015 Tour de Branche
16-04-2015 Actualiteitentafel Lokale media en lokale democratie
16-04-2015 Congres Terug aan tafel
13-04-2015 Dag van de Gelderse Gemeenten
11-04-2015 Open dag ActiviOn
01-04-2015 Discussiebijeenkomst 'Gemeenten op weg naar 2020'
31-03-2015 Afscheidsreceptie Theo Venneman
30-03-2015 VNG Bestuurdersdag
22-03-2015 Opening tentoonstelling Mijn ogen wijd open
16-03-2015 Uitnodiging voor de Week van Zorg en Welzijn 2015
06-03-2015 90-jarig jubileum ZVV De Hoven
03-03-2015 Ik hou van Gelderland (Groot Gelders Verkiezingsdebat)
19-02-2015 Uitnodiging Lagerhuis debat 'Inclusieve arbeidsmarkt
10-02-2015 Bijeenkomst fietsbeleid voor raadsleden en wethouders
10-02-2015 Uitnodiging interactieve werksessie monitor sociaal domein Raad gemeente Lochem en Zutphen
10-02-2015 Rondleiding nieuwe zwembad De IJsselslag
03-02-2015 Nieuwe datum: Regiobijeenkomst Stedendriehoek
27-01-2015 Regionale informatiebijeenkomst Basismobiliteit
21-01-2015 Bezoek Hospice Zutphen
16-01-2015 Uitnodiging tweede transitiemarkt
09-01-2015 Bijeenkomst Raadsledenklas
08-01-2015 Openbare informatieavond AZC
05-01-2015 Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting 2015

Behandeld in

Ook interessant?