Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
16-12-2014 Wintervoorstelling Muzehof
12-12-2014 Transitiemarkt
11-12-2014 Sociaal Domein: Thema toegang
10-12-2014 Uitnodiging regiobijeenkomst Stedendriehoek over Sterk bestuur in Gelderland
10-12-2014 Symposium Ermelo 150 jaar innovatief zorgdorp
03-12-2014 Informele discussieavond over huishoudelijke hulp
27-11-2014 Sociaal Domein: Thema incidenten en risico's
27-11-2014 Congres Ambitie in transitie
26-11-2014 Bijeenkomst 'Aan de slag als raadslid'
24-11-2014 Informatieavond te Eefde
24-11-2014 Informele bijeenkomst over het Broederenklooster
19-11-2014 Lunch "Samen aan tafel, bord erbij"
19-11-2014 95 jaar Gelders Genootschap: een kleurrijke geschiedenis
19-11-2014 Taskforce Kind in Gezin
19-11-2014 Gelders Debat Openbaar vervoer
17-11-2014 Derde Bestuurdersdag en aansluitend Buitengewone Algemene Ledenvergadering
16-11-2014 Lezing Ida Gerhardt
15-11-2014 Gelderse week van de Jeugdzorg
14-11-2014 Bijeenkomst Is de gemeente klaar voor de zorgtaken 2015?
12-11-2014 Congres Het Rendement van Schoon
12-11-2014 Lezing De centralisatie in openbaar besturen
07-11-2014 Symposium Gemeentelijke autonomie in beweging
06-11-2014 Presentatie bijstellingsnotitie
06-11-2014 Vijfde Nationaal Deltacongres
06-11-2014 Bijeenkomst De toekomst van wonen is niet van gisteren!
05-11-2014 Hoorzitting Jeugdzorg Gelderland
30-10-2014 workshop Verbonden partijen voor Forum en raad
29-10-2014 Congres Samen werken aan Gelderland
28-10-2014 Politiek Café
27-10-2014 Workshop Eenzaamheid, nader beschouwd
23-10-2014 Vijfde Erfgoedcafé: leegstand binnenstad
21-10-2014 Unieke praktijkexperimenten Brandweer
19-10-2014 Tentoonstellingen De schoonheid van het gewone & De schoonheid van het verschil
16-10-2014 Raadsledenbijeenkomst "Aan de slag als raadslid"
14-10-2014 Bijeenkomst voor uiteenzetting over de WMO 2015
14-10-2014 Gesprek met commissie De Graaf over Sterk Bestuur in Gelderland
10-10-2014 VOC symposium 2014: Masterclass openbaar vervoer voor gemeenten
09-10-2014 Seminar "Kwetsbaar voor fraude...? Ja!"
09-10-2014 Uitreiking Piet Brandsma Kunstprijs
03-10-2014 Uitnodiging bijeenkomst 'Zet vrouwen in hun kracht'
02-10-2014 Congres Eenzaamheid
02-10-2014 Vragenuurtje over de Strategische Agenda / Programmabegroting
02-10-2014 Bijeenkomst kennismaking Delta en Het Plein
01-10-2014 Avond voor nieuwe inwoners van de gemeente Zutphen 2014
26-09-2014 Opening tentoonstelling Beeld van de Oorlog - Martien de Kler
24-09-2014 Werkbijeenkomst gemeenteraad Broederenklooster
22-09-2014 Social innovation meet-up: de tegenprestatie
18-09-2014 Werkconferentie Energiek Vooruit
16-09-2014 Inwerkprogramma: thema veiligheid
13-09-2014 feestelijke presentatie boek De IJsselstroom, ‘van stoomwasserij tot duurzaam monument’.
12-09-2014 Opening tentoonstelling Prenten, prenten, wat een prenten, Lemniscaat
11-09-2014 Spreekuur beleidsplannen wmo, jeugdwet en participatiewet
10-09-2014 masterclass over Gemeentelijke Organisatie, Financiën en Beleid beheer openbare ruimte en afvalbeheer
09-09-2014 Waterontmoeting (NIEUWE DATUM)
04-09-2014 Informele bijeenkomst beleidsplannen wmo, jeugdwet en participatiewet
03-09-2014 Verkorte basiscursus Zutphenkunde
17-07-2014 Kennismaking met Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO)
10-07-2014 Afscheidsreceptie wethouders Eri Willeumier-Noordhoff en Hans la Rose
07-07-2014 Bijeenkomst over accountantsverslag 2013
02-07-2014 Regiocongressen over het thema veiligheid
02-07-2014 Zomer-MEE-Event
26-06-2014 ROV Oost-Nederland: Samen op weg!
25-06-2014 Symposium: Gelderland werk(t) aan de winkel
25-06-2014 Werkbezoek GGNet
25-06-2014 Algemene Ledenvergadering Gelders Genootschap
25-06-2014 Bestuurlijk symposium Gelderse Omgevingsdiensten
19-06-2014 Mondelinge technische vragenronde over Jaarrekening 2013
19-06-2014 Technische toelichting op de Jaarstukken 2013
17-06-2014 VNG Jaarcongres (17 en 18 juni)
14-06-2014 Dansvoorstelling en Eindvoorstelling
12-06-2014 Themagesprek over regionale samenwerking
12-06-2014 Informele bijeenkomst beleid sociaal domein
11-06-2014 Gelderse ontmoeting 2014 (IS VERVALLEN)
11-06-2014 Inwerkprogramma: Workshop Integriteit
11-06-2014 Presentatie vernieuwde Streekpad Hanzestedenpad
10-06-2014 Workshop Zorgen over zorg of zorgen voor zorg (verschillende data en locaties)
06-06-2014 Bestuurlijke bijeenkomst ‘Betaalbaar wonen, lokale opgave?’
04-06-2014 Symposium Circulus en Berkel Milieu
03-06-2014 Regionale raadsledenbijeenkomst transitie Jeugd (LET OP GEWIJZIGDE LOCATIE)
03-06-2014 Veteranendag Zutphen
01-06-2014 Opening tentoonstelling Mooi oud, een loflied op alles wat waardevoller wordt met de tijd
28-05-2014 VNG - De Decentralisaties Dag
24-05-2014 Open dag Muzehof
22-05-2014 Korte rondgang door het mooie buitengebied van Zutphen
21-05-2014 VNG Debat on Tour over participatie
20-05-2014 Kennismaking met Delta | Het Plein
19-05-2014 Discussiebijeenkomsten over de 3 decentralisaties
19-05-2014 startbijeenkomst van landgoederenproject Langs IJssel en Berkel
16-05-2014 Kennismakingsdag middelgrote gemeenten
16-05-2014 Raadsbijeenkomst Stedendriehoek Denk regionaal - doe lokaal
16-05-2014 Symposium ‘Ruimtelijke kwaliteit & andere overheid’
16-05-2014 Excursie Energieneutraal Saerbeck
14-05-2014 Interactieve leerbijeenkomsten over de decentralisaties Sociaal Domein
13-05-2014 workshop Zorgen over zorg of zorgen vóór zorg?
13-05-2014 Regiobijeenkomsten Woningmarkt
13-05-2014 Windenergie in de regio, lusten en lasten voor en tegen
09-05-2014 Bijeenkomst Vorming van beleid en besluiten in dialoog
08-05-2014 Inwerkprogramma: Gemeentefinanciën
08-05-2014 VNG Debat on Tour over langdurige zorg
26-04-2014 Opening Koningsdag 2014
25-04-2014 Lintjesregen 2014
24-04-2014 Inwerkprogramma: Transities in Sociaal Domein
24-04-2014 Bijeenkomst OV-Visie Gelderland
24-04-2014 VNG Debat on Tour over jeugdzorg
23-04-2014 Hoogstepunt "Oranjestaete II"
18-04-2014 interactieve bijeenkomst ‘hoe kunnen we de komende vier jaar vorm geven aan het voorbereiden van besluitvorming in dialoog?
16-04-2014 Inwerkprogramma: Kennismaking met ambtelijke organisatie
15-04-2014 Bijeenkomst De toekomst van het ouderenbeleid op de Veluwe
14-04-2014 Dag van de Gelderse Gemeenten 2014
12-04-2014 Inwerkprogramma: bustour langs diverse locaties en toelichting op ontwikkelingen
10-04-2014 Inwerkprogramma: werkwijze en bevoegdheden gemeenteraad
07-04-2014 Presentatie essaybundel 'politieke partijen; overbodig of nodig?'
05-04-2014 Gelderse kick-off van de nieuwe gemeenteraadsperiode
03-04-2014 Regiobijeenkomst voorzieningen actieve cultuurparticipatie
03-04-2014 Inwerkprogramma: Instructie Forumvoorzitters
02-04-2014 Inwerkprogramma: instructie Ipad gebruik (op 31-3, 1-4 en 2-4)
24-03-2014 Hoorzitting omgevingsvisie van de Provincie Gelderland
23-03-2014 Facetten 2014 Een overzicht van kunst uit Zutphen
15-03-2014 Open dag Tactus op de landelijk open dag Zorg en Welzijn
10-03-2014 Week van Zorg en Welzijn
09-03-2014 Opening tentoonstelling Het Proces – Aldo van den Broek
08-03-2014 Herstart t Warnshuus
06-03-2014 Politiek duurzaamheidsdebat
05-03-2014 Kiezersavond MEE
05-03-2014 Startsein van Energie Kracht Lochem
04-03-2014 Politieke inloopavond
03-03-2014 interne informatiebijeenkomst De Mars
13-02-2014 netwerkbijeenkomst “Het ambt van raadslid”
12-02-2014 Opening nieuwboouw John F Kennedyschool
12-02-2014 Gelders Debat, hoe energiek is Gelderland
11-02-2014 informatieavond over het regioproces IJssel
07-02-2014 NeckerCafé De integere wethouder
06-02-2014 Conferentie Hoogspanning onder de grond
05-02-2014 Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ Culemborg
04-02-2014 Voorjaarsvergadering van het Binnenstads management
03-02-2014 congres Cleantech Tomorrow
30-01-2014 Rekenkamer Special Het Plein
30-01-2014 Uitnodiging vierde erfgoedcafë
28-01-2014 Informatieavond Hoogspanningslijnen en brandveiligheid
25-01-2014 Raad op zaterdag (extra editie ‘Sociaal domein’)
24-01-2014 Lancering mannenshopgids
23-01-2014 Nieuwjaarsreceptie Dreiumme
20-01-2014 Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ Harderwijk
06-01-2014 Nieuwjaarsontmoeting 2014

Behandeld in

Ook interessant?